Luděk Lisse – bohaté praktické zkušenosti

Ředitelem Ústavu práva a právní vědy je ludek lisse, člověk s bohatými zkušenostmi. Všechny jeho dosavadní aktivity souvisely a samozřejmě i souvisejí s jeho odborností. Je absolventem Právní fakulty UK i dalších typů odborného studia. Působil ve státní správě, má bohatou pedagogickou praxi a je velmi činný v publikování v odborných časopisech i na webových právních portálech. Jeho specializace zejména na právo rozhodčího řízení se projevila i ve vlastních odborných publikacích a ve spoluautorství knih s touto tematikou. Jméno ludek lisse je rovněž spojeno s renomovanou advokátní kanceláří LISSE LEGAL, jejímž je zakladatelem.

Renomovaná advokátní kancelář LISSE LEGAL má v názvu jméno svého zakladatele. Je jím ludek lisse, který vykonává od roku 2006 samostatnou advokacii. Není to ovšem jediná náplň, které se věnuje. Mezi další pracovní povinnosti patří vykonávání funkce ředitele Ústavu práva a právní vědy, významné vědecké a vzdělávací instituce. Jeho specializací je obchodní a insolvenční právo a především právo rozhodčího řízení. Tato specializace se odráží v působení jako rozhodce Rozhodčího soudu a také je zpracována v mnoha publikacích, které na toto téma sám napsal, nebo se na nich podílel jako spoluautor. Blízká je mu rovněž činnost pedagogická.